Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

2022-10-27

Puja Api Kuning
Puja Api Kuning

“Buatlah hasil panen melimpah dengan bulir biji-bijian yang merunduk bertumpukan seperti membawa banyak permata. Buatlah penjualannya menyebar ke banyak negeri di tempat-tempat pada arah utama dan penjuru antara. Jagalah ia ketika berjalan jauh hingga sampai ke pasaran. Ketika orang memakannya, deritanya pun menghilang. Wujudkanlah apa pun keinginan yang ada di hati [kami]!
-Puja Api Meningkatkan dari Yaksa Kubera dan Ganapati Putih

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Telah Rampung Agnihotra Paustika (Puja Api Meningkatkan) untuk Sahabat Biara

Dengan sukacita yang melimpah, telah dirampungkan Agnihotra Pauṣṭika (Puja Api Meningkatkan) kepada para Istadewata Kemakmuran di Chaitya Krtavati Biara Indonesia Tuṣita Vivaraṇācaraṇa Vijayāśraya.

Semoga segala halangan materi dihilangkan dan kesejahteraan meningkat. Nama dedikasi tercantum dalam tautan yang ada dibawah ini.

Lokāḥ Samastāḥ Sukhino Bhavantu,
Biara Indonesia Tuṣita Vivaraṇācaraṇa Vijayāśraya


Share: